KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI BỘ THÁNG 8

       THỊ ỦY ĐỒNG XOÀI                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ trường THPT Nguyễn Du                           Đồng Xoài, ngày 10 tháng 8 năm 2013

    Số : 08/ SHCB-2013    

                                       SINH HOẠT CHI BỘ

                                       Tháng 8 năm 2013

         A. Các căn cứ thực hiện:

- Căn Điều lệ Đảng sửa đôi của Đại hội XI Đảng cộng Sản Việt Nam;

Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Tổ chứcTrung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ;

Căn cứ công văn số : 27/HD/BTCTU ngày 17/6/2008 của Ban tổ chức Tỉnh Ủy Bình Phước về việc hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ trong các tổ chức cơ sở đảng;

Căn kế hoạch Qui chế hoạt động của Chi bộ trường THPT Nguyễn Du được ban hành ngày 25 tháng 7 năm 2010. Chi bộ trường THPT Nguyễn Du đề ra nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2013 như sau:

B.   Nội dung sinh hoạt :

I/ Phần mở đầu :

1. Ổn định tổ chức

Chi bộ gồm 28 đảng viên, có mặt : 24 /28; ĐV chính thức 19, ĐV dự bị 5

Vắng mặt: 4

Chủ tọa : Lê Thắm

Thư ký: Phùng Thị Huy

2. Thông qua chương trình :

II/ Phần nội dung:

1. Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh :

- Kể chuyện : Người kể đ/c Nguyễn Thị  Hồng Thúy

- Phân công kể chuyện tiếp theo:đ/c Nguyễn Thị  Lan Ngọc

TT

Họ tên ĐV

Tháng

TT

Họ tên ĐV

Tháng

TT

Họ tên ĐV

Tháng

1

Lê Thị Hiền

Ba

1

Ng. T. Thùy Trang

Một

1

Vũ Ngọc Tiến

11

2

Lê Thị Liên 

2

Châu.T.T. Bình

Hai

2

Lê Xuân Hải

12

3

Vy Thị Loan

Năm

3

Bùi Thị Chuyên

Ba

3

Lê Xuân Hải

Một

4

Chu Thị Hải

Sáu

4

Phan Thị Tâm

4

Võ Thị Sự

Hai

5

Ng.T.Hồng Thuý

Bảy

5

Trần Văn Dụ

Năm

5

Lê Thắm

Ba

6

Ng.T. Lan Ngọc

Tám

6

Ba Thị Minh Mỵ

Sáu

6

Trần Minh Đức

7

Ng. Thị Mận

Chín

7

Ng. Thanh Hùng

Bảy

7

Hà Tuấn Kiệt

Năm

8

Ng Thị Hòa

Mười

8

Ng.T. Mai Hằng

Tám

8

Bùi.T.M. Thúy

Sáu

9

Võ.T.T. Xuân

11

9

Ng. Danh Dũng

Chín

9

 

 

10

Phùng Thị Huy

12

10

Ng. Minh Khoa

Mười

10

 

 

2. Thông tin :   Tìm hiểu và học tập phong cách dân chủ trong một số câu chuyện kể Bác

Thông báo: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ     

          - Trao giấy khen cho đ/c Lê Thị Hiền

3. Kiểm điểm công tác tháng qua:

a. Công tác tư tưởng chính trị

- Cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng cấp trên; hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào đảng

- Đảng viên trong chi bộ đã phát huy vai trò gương mẫu, có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống chuẩn mực, quan hệ tốt với quần chúng trong nhà trường; thực hiện tốt Qui định 115-QĐ/TW của Bộ Chính trị về 19 điều đảng viên không được làm

- Cán bộ, đảng viên an tâm công tác hoàn thành các nhiệm vụ được giao và bước sang tổ chức hoạt động chuẩn bị khai giảng năm học mới.

b. Những việc đã làm:

- Nhận hồ sơ, coi thi, chấm thi tuyển sinh lớp 10 mới.

- Tổ chức coi thi, chấm thi đánh giá chất lượng cho khối 11, 12 mới năm học 2013-2014.

Tổ chức sữa được 15 bàn học sinh, đóng lại tất cả bàn ghế ở các phòng có hiện tượng hư hỏng, đóng thêm 25 ghế dài học sinh, một bàn giáo viên và lợp lại các phòng học ngói, sữa chữa một số quạt hỏng, bóng đèn ở các phòng học.

- Mua sắm các loại sổ sách chuẩn bị cho năm học mới.

- Sắp xếp, ổn đinh lại thư viện.

- Một số tổ vẫn tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Công đoàn: Hoàn chỉnh hồ sơ thi đua, tổ chức tham quan du lịch học kinh nghiệm ở Nha Trang.

- Đoàn trường :

+ Tổ chức cho học sinh tham gia thuyết trình cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ tại sở KH-CN tỉnh Bình Phước. Kết quả có 3 giải 3 cấp tỉnh, 2 sản phẩm được tham dự cấp TW.

+ Tổ chức cho 150  đoàn viên thanh niên tham gia ngày hội Internet do trung tâm văn hoá thị xã Đồng Xoài tổ chức.

+ Huy động 80 đoàn viên thanh niên tham gia ngày hội văn hoá đọc tại thư viện tỉnh Bình Phước. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa đối với học sinh.

+ Tham gia lễ thắp nến tri ân ngày thương binh liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

+ Huy động 100 em tham dự liên hoan tiếng hát thanh thiếu niên các dân tộc khu vực phía Nam tại trung tâm hoạt động TTN tỉnh.

c. Hạn chế :

- Chất lượng khảo sát đầu năm thấp.

- Chất lượng tuyển sinh lớp 10 thấp. Cụ thể : Tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013 điểm chuẩn 33 điểm, trong lúc đó THPT Đồng Xoài lấy 23 điểm . Năm học 2013-2014 điểm chuẩn THPT ND lấy đến 10, 5 trong lúc đó THPT ĐX lấy 14,5 .

- Công  đoàn – thi đua: Bị cắt vì có đơn thi kiếu nại.

- Đoàn trường: Chưa t chđược sân chơi chủđim trong hè cho hc sinh.

4. Xếp loại đảng viên  tháng : 7/2013

TT

Họ và tên đảng viên

Tự xếp loại

Chi bộ xếp loại

Ghi chú

1

Lê Thắm

ĐTC, HTXSNV

ĐTC, HTXSNV

 

2

Trần Minh Đức

ĐTC, HTXSNV

ĐTC, HTXSNV

 

3

Hà Tuấn Kiệt

ĐTC, HTXSNV

ĐTC, HTXSNV

 

4

Bùi Thị Minh Thúy

ĐTC, HTXSNV

ĐTC, HTXSNV

p

5

Lê Thị Hiền

ĐTC, HTXSNV

ĐTC, HTXSNV

 

6

Lê Thị Liên 

ĐTC, HTTNV

ĐTC, HTTNV

 

7

Vi Thị Loan

ĐTC, HTTNV

ĐTC, HTTNV

 

8

Chu Thị Hải

ĐTC, HTXSNV

ĐTC, HTXSNV

 

9

Ng.T. Hồng Thúy

 

 

p

10

Nguyễn Thị Lan Ngọc

ĐTC,HTTNV

ĐTC,HTTNV

 

11

Nguyễn Thị Mận

 

 

P

12

Nguyễn Thị Hòa

ĐTC, HTTNV

ĐTC, HTTNV

 

13

Võ Thị Thanh Xuân

ĐTC, HTTNV

ĐTC, HTTNV

 

14

Phùng Thị Huy

ĐTC, HTXSNV

ĐTC, HTXSNV

 

15

Ng.T.Thùy Trang

ĐTC, HTTNV

ĐTC, HTTNV

 

16

Châu Thị Thanh Bình

ĐTC, HTTNV

ĐTC, HTTNV

 

17

Bùi  Thị Chuyên

ĐTC, HTTNV

ĐTC, HTTNV

 

18

Phan Thị Tâm

ĐTC, HTTNV

ĐTC, HTTNV

 

19

Trần Văn Dụ

ĐTC, HTTNV

ĐTC, HTTNV

 

20

Ba Thị Minh Mỵ

 

 

P

21

Phạm Duy Sơn

ĐTC, HTXSNV

ĐTC, HTXSNV

 

22

Nguyễn Thanh Hùng

ĐTC, HTTNV

ĐTC, HTTNV

 

23

Nguyễn Thị Mai Hằng

ĐTC, HTTNV

ĐTC, HTTNV

 

24

Nguyễn Danh Dũng

ĐTC, HTTNV

ĐTC, HTTNV

 

25

Nguyễn Minh Khoa

ĐTC, HTTNV

ĐTC, HTTNV

 

26

Vũ Ngọc Tiến

ĐTC, HTTVN

ĐTC, HTTVN

 

27

Lê Xuân Hải

ĐTC, HTXSNV

ĐTC, HTXSNV

 

28

Võ Thị Sự

ĐTC, HTTNV

ĐTC, HTTNV

 

5. Phương hướng  nhiệm vụ tháng 8.2013: Chi bộ lãnh đạo nhà trường và các tổ chức thực hiện tốt các công việc sau:

a. Công tác tư tưởng chính trị

- Cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng cấp trên; hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào đảng

- Đảng viên trong chi bộ đã phát huy vai trò gương mẫu, có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống chuẩn mực, quan hệ tốt với quần chúng trong nhà trường; thực hiện tốt Qui định 115-QĐ/TW của Bộ Chính trị về 19 điều đảng viên không được làm

- Cán bộ, đảng viên an tâm công tác hoàn thành các nhiệm vụ được giao và bước sang tổ chức hoạt động chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Tiếp tục kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

       b. Lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn

 - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi để chuẩn bị thi học sinh giỏi trong đầu tháng 10.

- Phân công chuyên môn và bước đầu ôn định nề nếp dạy học

- Bắt đầu học chính thức ngày 12.8.2013

c.Về công tác xây dựng Đảng.

- Biểu quyết chuyển đảng chính thức:

+ Nguyễn Danh Dũng:19/19

+ Nguyễn Mình  khoa:19/19

+ Vũ Ngọc Tiến: 19/19

- Nghị quyết kết nạp đảng cho :

+Bùi Sỹ Lâm:19/19

+ Nguyễn Văn Giang:19/19

+ Đào Thị Ngọc Hà:19/19

+ Hoàng Thị Mai:19/19

d. Công tác đoàn thể

      - ĐTN : Hoàn thành các sản phẩm cuộc thi ST thanh thiếu niên và sản phẩm Sáng tạo kỷ thuật ; duy trì nền nếp kỷ cương trong trường học, vệ sinh trường học.

            - Công đoàn : Chuẩn bị khai giảng năm học mới

         

Nơi nhận  

- Thị ủy Đồng Xoài                                                                  T/M  CHI BỘ

- Lưu chi bộ                                                                            BÍ THƯ

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                          Lê Thắm 

Tìm kiếm

Video nổi bật

Văn bản nhà trường

Điểm xét tuyển đại học năm 2015 ...

          Nhà trường thông báo đến quý phụ huynh và học sinh bảng điểm xét tuyển đại học năm 2015 của trường THPT Nguyễn Du. Phụ huynh và học sinh ...

Kết quả thi tốt nghiệp lớp 12, ...

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC             KẾT QUẢ XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2014-2015                 Stt ...

Danh sách học sinh trúng tuyển lớp ...

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU THÔNG BÁO 1. Được sự đồng ý của Sở GD&ĐT Bình Phước, năm học 2015-2016 trường THPT Nguyễn Du tuyển sinh 440 học sinh. Nay ...

Thời khóa biểu hè năm 2015 (Thực ...

Nhà trường thông báo đến toàn thể GV, PHHS và học sinh thời khóa biểu học hè (Bắt đầu thực hiện từ ngày 6/7/2015), học vào các buổi sáng trong tuần, ...

Danh sách phòng thi - Sơ đồ phòng ...

Danh sách phòng thi: Xem và tải về tại đây Sơ đồ phòng thi: Xem và tải về tại đây

Danh sách coi thi thử đại học lần ...

Xem và tải tại đây.

Lịch thi thử đại học lần 2 năm 2015

Xem và tải tại đây.

Quyết định điều chỉnh phân công ...

Xem và tải tại đây.

Thời khóa biểu hè năm 2015.

Nhà trường thông báo đến toàn thể giáo viên và học sinh thời khóa biểu ôn tập hè năm 2015 ( Thời khóa biểu hè năm 2015 học vào các buổi chiều bắt đầu ...

DSHS khối 11 - Hè 2015

Xem và tải tại đây.

Thành viên

Lời hay - Ý đẹp

Videos

Liên kết

 

1094
4147
8688
2679
11367
75595